Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zamawiający nabywa samochód dla potrzeb realizacji projektu pn."Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

09-130 Baboszewo


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się