NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starowola”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
w zakresie budowy sieci wodociągowej z rur PE o średnicy Ø160 w układzie rozgałęźnym.
Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią hydranty p. poż. nadziemne i zasuwy odcinające. Sieć
wodociągową projektuje się z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy Ø160x9,5 łączone metodą zgrzewania elektrooporowego. Rury PE100 zastosowane do budowy sieci wodociągowej powinny odpowiadać warunkom określonym w normie PN-EN 12201-2.
Przewody układane na głębokości 1,8 m mierząc od powierzchni terenu do wierzchu rury.
Długość sieci wodociągowej wynosi :– 504 mb

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 13:00


» Lokalizacja

05-280 Jadów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Gmina Jadów
ul. Jana Pawła II 17
05-280 Jadów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się