Świadczenia usług w zakresie ochrony danych osobowych oraz przeprowadzania audytów i szkoleń w tym zakresie oraz jeśli to konieczne opracowywanie dokumentacji i wdrożeń zgodnie z wymaganiami ochrony informacji niejawnych

» Opis zapytania

a) informowanie Administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
b) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu, uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO,
d) współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych,
e) pełnienie funkcji puntu kontaktowego dla urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO
oraz w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszelkich innych sprawach,
f) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO,
g) prowadzenie dokumentacji, w tym aktualizacja, wymaganej przepisami RODO, a także dokumentacji dot. RODO obowiązującej u Zamawiającego,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

65-120 Zielona Góra


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Infrastruktura telekomunikacyjna
  • Licencje i oprogramowanie
  • Pamięci przenośne
  • Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
  • Usługi internetowe i telefoniczne
  • Usługi opracowywania oprogramowania
  • Usługi wdrożeniowe
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze
ul. Zjednoczenia 110C
65-120 Zielona Góra
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się