Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „Ocena częstości występowania przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków w grupie noworodków urodzonych pomiędzy 32 a 42 tygodniem ciąży leczonych salbutamolem”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie kompleksowego nadzoru nad realizacją badań klinicznych w ramach realizacji Projektu 2019/ABM/01/00058-00 pod tytułem: „Ocena częstości występowania przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków w grupie noworodków urodzonych pomiędzy 32 a 42 tygodniem ciąży leczonych salbutamolem” a także wykonanie części obowiązków, za które odpowiada Zamawiający jako Lider konsorcjum, pełniący rolę Sponsora badań klinicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381 z późn. zm.), zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz.U., poz. 489), na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, Formularzu funkcjonalności platformy informatycznej, stanowiącym Załącznik nr 1.2 do SIWZ oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.02.2021 | 09:30


» Lokalizacja

02-091 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się