Zakup i dostawa nasion w 2021 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa nasion w 2021 roku, wskazanych we wzorze formularza ofertowego – załącznik nr 1 i 1A do SIWZ.
Kod CPV: 03111000-2
2.Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia i wszystkich części zamówienia:
Miejscem realizacji dostaw przedmiotu zamówienia jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej Gospodarstwo w Chylicach, Chylice Kolonia, ul. Parkowa 9, 96 – 313 Jaktorów.

3. Zamówienie podzielone jest na 13 części (13 zadań) wskazanych w rozdziale IV SIWZ.
IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych NIE 0 TAK 1

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 1, cpv: 03111000-2

Krótki opis części zamówienia:
Zaprawione nasiona kwalifikowane kukurydzy odmiany DKC 3972

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 2, cpv: 03111000-2

Krótki opis części zamówienia:
Zaprawione nasiona kwalifikowane kukurydzy odmiany FARMFIRE

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 3, cpv: 03111000-2

Krótki opis części zamówienia:
Zaprawione nasiona kwalifikowane kukurydzy odmiany FARMURPHY

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 4, cpv: 03111000-2

Krótki opis części zamówienia:
Zaprawione nasiona kwalifikowane kukurydzy odmiany FARMMORITZ

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 5, cpv: 03111000-2

Krótki opis części zamówienia:
Zaprawione nasiona kwalifikowane kukurydzy odmiany ES GALLERY

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 6, cpv: 03111000-2

Krótki opis części zamówienia:
Zaprawione nasiona kwalifikowane kukurydzy odmiany SY ACTUAL

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 7, cpv: 03111000-2

Krótki opis części zamówienia:
Zaprawione nasiona kwalifikowane marchwi odmiany WARMIA

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 8, cpv: 03111000-2

Krótki opis części zamówienia:
Zaprawione nasiona kwalifikowane marchwi odmiany BRAWA

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 9, cpv: 03111000-2

Krótki opis części zamówienia:
Zaprawione nasiona kwalifikowane słonecznika odmiany ES BELLA

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 10, cpv: 03111000-2

Krótki opis części zamówienia:
Zaprawione nasiona kwalifikowane słonecznika odmiany MAS 83.U

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 11, cpv: 03111000-2

Krótki opis części zamówienia:
Nasiona kwalifikowane międzyplonu FARMOK

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 12, cpv: 03111000-2

Krótki opis części zamówienia:
Nasiona kwalifikowane międzyplonu FARMWINTER

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 13, cpv: 03111000-2

Krótki opis części zamówienia:
Nasiona kwalifikowane międzyplonu FARMSOMMER

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

Nr Zadania Nazwa Jednostka miary Ilość Termin realizacji/Termin dostawy
1. Zaprawione nasiona kwalifikowane kukurydzy odmiany DKC 3972 Jednostka siewna/opakowanie (50 tysięcy nasion) 32 Od dnia podpisania umowy do 1 kwietnia 2021 roku
2. Zaprawione nasiona kwalifikowane kukurydzy odmiany FARMFIRE Jednostka siewna/opakowanie (50 tysięcy nasion) 32 Od dnia podpisania umowy do 1 kwietnia 2021 roku
3. Zaprawione nasiona kwalifikowane kukurydzy odmiany FARMURPHY Jednostka siewna/opakowanie (50 tysięcy nasion) 24 Od dnia podpisania umowy do 1 kwietnia 2021 roku
4. Zaprawione nasiona kwalifikowane kukurydzy odmiany FARMMORITZ Jednostka siewna/opakowanie (50 tysięcy nasion) 24 Od dnia podpisania umowy do 1 kwietnia 2021 roku
5. Zaprawione nasiona kwalifikowane kukurydzy odmiany ES GALLERY BIG-BAG (2,50 miliona nasion) 2 Od dnia podpisania umowy do 1 kwietnia 2021 roku
6. Zaprawione nasiona kwalifikowane kukurydzy odmiany SY ACTUAL Jednostka siewna/opakowanie (50 tysięcy nasion) 48 Od dnia podpisania umowy do 1 kwietnia 2021 roku
7. Zaprawione nasiona kwalifikowane marchwi odmiany WARMIA Jednostka siewna/opakowanie (100 tysięcy nasion) 25 Od dnia podpisania umowy do 10 marca 2021 roku
8. Zaprawione nasiona kwalifikowane marchwi odmiany BRAWA Jednostka siewna/opakowanie (100 tysięcy nasion) 13 Od dnia podpisania umowy do 10 marca 2021 roku
9. Zaprawione nasiona kwalifikowane słonecznika odmiany ES BELLA Jednostka siewna/opakowanie (150 tysięcy nasion) 5 Od dnia podpisania umowy do 1 kwietnia 2021 roku
10. Zaprawione nasiona kwalifikowane słonecznika odmiany MAS 83.U Jednostka siewna/opakowanie (150 tysięcy nasion) 5 Od dnia podpisania umowy do 1 kwietnia 2021 roku
11. Nasiona kwalifikowane międzyplonu FARMOK Jednostka siewna/opakowanie (20 kilogramów) 5 Od dnia podpisania umowy do 1 lipca 2021 roku
12. Nasiona kwalifikowane międzyplonu FARMWINTER Jednostka siewna/opakowanie (20 kilogramów) 5 Od dnia podpisania umowy do 1 lipca 2021 roku
13. Nasiona kwalifikowane międzyplonu FARMSOMMER Jednostka siewna/opakowanie (20 kilogramów) 5 Od dnia podpisania umowy do 1 lipca 2021 roku

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.01.2021 | 08:00


» Lokalizacja

Żelazna 43
Dębowa Góra 96-116
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Płody rolne

» Dane nabywcy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
Żelazna 43
Dębowa Góra 96-116
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się