Sukcesywne świadczenie usług: rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach międzynarodowych i krajowych w ramach podróży pracowników, doktorantów i studentów oraz osób wskazanych przez Politechnikę Śląską. Oznaczenie sprawy: IA1/U/20/78/EO

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie kompleksowej usługi rezerwacji, zakupu i dostawy indywidualnych i grupowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie liniami lotniczymi, zarówno liniami rejsowymi jak i tanimi liniami oraz lotami czarterowymi, na trasach międzynarodowych i krajowych. 2. CPV: 63.51.20.00-1 usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych. 3. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 04.03.2021 r., przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy (z uwzględnieniem prawa opcji) w zależności co nastąpi wcześniej. 4. Zamówienia będące przedmiotem niniejszego postępowania mogą być finansowane z różnych środków będących w dyspozycji Zamawiającego, w tym również mogą dotyczyć projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 5. Prawo opcji:
a. Ilość biletów lotniczych (ok. 84) i całkowita ich wartość z uwzględnieniem opłaty transakcyjnej (150 863,93 zł brutto) są wielkościami planowanymi do realizacji w ramach umowy. Ilości
i wartość faktycznie nabytych biletów przez Zamawiającego mogą być zarówno mniejsze, jak
i większe – zgodnie z zasadami i w granicach wynikających z zastosowania prawa opcji przewidzianego niżej.
b. Zamawiający informuje, iż zobowiązuje się do realizacji zamówienia w wysokości co najmniej 30% wartości planowanej, tj. 45 259,18 zł brutto, i równocześnie uprawniony jest do rozszerzenia zamówienia o max 100% jego wartości. Zamawiający może, ale nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, będzie to uzależnione od potrzeb Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Organizacja podróży
  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Politechnika Śląska
Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się