Dostawa pomocy do matematyki przeznaczonych dla Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części

» Opis zapytania

Dostawa pomocy do matematyki przeznaczonych dla Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części realizowana przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.02.2021 | 11:00


» Lokalizacja

03-122 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
ul.Modlińska 197
03-122 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się