Przebudowa budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące przebudowy budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej. W ramach zamówienia planuję się wykonać roboty wykończeniowe I i II piętra budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, dotyczące:
- roboty murowe
- wykonanie ścianek działowych z płyt GK i GKF
- montaż drzwi wewnętrznych o fakturze i wykończeniu jak na kondygnacji parteru
- wykonanie tynków wewnętrznych
- licowanie ścian płytkami (pomieszczenia sanitarne)
- wykonanie na ścianach korytarza i klatki schodowej marmolitu
- wykonanie sufitów podwieszanych
- roboty rozbiórkowe posadzek
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej
- ułożenie wykładziny obiektowej w pomieszczeniach biurowych
- ułożenie płytek podłogowych na korytarzach i schodach
- remont istniejących schodów drewnianych prowadzących na poddasze nieużytkowe wraz z renowacja balustrady
- roboty malarskie
- prace rozbiórkowe istniejących starych instalacji wod-kan, elektrycznych
- wykonanie instalacji wewnętrznych wodno kanalizacyjnych
- wykonanie instalacji elektrycznej (tablice bezpiecznikowe, instalacja siły i gniazd wtykowych, instalacja oświetleniowa, instalacje ppoż., pomiary elektryczne, IT)
- wykonanie oświetlenia placu przed budynkiem wraz z montażem monitoringu terenu
- wykonanie utwardzenia kostka betonowa placu przed budynkiem do ul. Powstańców wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w części zaznaczonej na dokumentacji projektowej
-instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni
- obudowa istniejących słupów drewnianych konstrukcyjnych więźby dachowej płytami GKF o odpowiedniej odporności ogniowej
- wykonanie oddymiania klatki schodowej wraz z wykonaniem mechanizmu sprzężonego istniejącej klapy oddymiającej zlokalizowanej w dachu z drzwiami wejściowymi zewnętrznymi na parterze budynku
- dostawa urządzania technicznego zapewniającego dostęp osobom niepełnosprawnym

Obiekt na kondygnacji parteru jest w 100 % wykończony i oddany do użytku i pełni funkcję siedziby Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej. Na I i II piętrze w ramach etapowania inwestycji w 2017r. wykonano już instalację centralnego ogrzewania jak i instalację wentylacji mechanicznej łącznie z montażem centrali wentylacyjnej. Obiekt w ramach pozwolenia na przebudowę ma wykonany już zakres pokrycia dachowego jak i obudowy płytami GK więźby dachowej na poddaszu budynku oraz pełną elewację wraz ze stolarką okienną i drzwiową zewnętrzną zgodnie z załączonym projektem.

UWAGA:
Zamawiający wymaga, aby kolorystyka elementów wykończeniowych jak i rodzaj, parametry materiałów wykończeniowych były spójne (jednolite) i zgodne z kondygnacją parteru budynku, która w 2019 r. została oddana do użytku.

Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest zapoznać się z całą dokumentacją techniczną załączoną w niniejszym SIWZ (szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w projektach technicznych, specyfikacjach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych, pomocniczo w przedmiarach robót).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wolności 9
Jaworzyna Śląska 58-140
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Jaworzyna Śląska
ul. Wolności 9
Jaworzyna Śląska 58-140
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się