Dostawy środków higieny osobistej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zawarcie umowy ramowej na: dostawy środków higieny osobistej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do dokumentacji postępowania.
3. Szacunkowa ilość zamawianego asortymentu, wskazana w Załączniku nr 2 do dokumentacji postępowania służy wyłącznie do wyliczenia ceny oferty brutto. Cena oferty brutto nie stanowi wartości wynagrodzenia Wykonawcy, służy wyłącznie do wyliczenia ceny oferty w celu porównania ofert w niniejszym postępowaniu.
4. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment były: fabrycznie nowy, wolny
od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem oraz zabezpieczony przed zawilgoceniem lub uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu
i przechowywania oraz zgodne z opisem, określonym w Załączniku nr 1 do dokumentacji postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Nowolipie 2
Warszawa 00-150
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa 00-150
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się