Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala SP ZOZ w Świdniku.

Zadanie podzielone jest na 4 pakiety :

Pakiet Nr 1 - Sprzęt jednorazowego użytku,
Pakiet Nr 2 – Kaniule do żył obwodowych,
Pakiet Nr 3 – Kaniule do żył obwodowych,
Pakiet Nr 4 – Zestawy do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego, nośniki antybiotyków,


Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 1 – Formularz Asortymentowo – Cenowy, dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Bolesława Leśmiana 4
Świdnik 21-040
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Bolesława Leśmiana 4
Świdnik 21-040
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się