Usługi stomatologiczne i podobne dla JW 4101 w Lublińcu

» Opis zapytania

Usługi stomatologiczne i podobne dla Jednostki wojskowej 4101 opisane szczegółowo w ofertowym formularzu cenowym – Załącznik Nr 4 do SIWZ - usługi stomatologiczne i podobne.

Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania usług stomatologicznych i podobnych zgodnie Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 08.09.2011 r. w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U. z 2011 r. nr 210, poz. 1252) na rzecz żołnierzy i pracowników RON Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w formularzu cenowym stanowiącym później załącznik do umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Sobieskiego 35
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Jednostka Wojskowa Nr 4101
Sobieskiego 35
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się