Budowa ulicy 1 kDL w Łubnej w systemie zaprojektuj i wybuduj

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie drogi gminnej 1 kDL (ul. Bażantów) od ul. Modrzewiowej do wykonanego etapu ul. Bażantów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym.
Po zakończeniu budowy teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, zrekultywowany, obsiany trawą, w razie jakichkolwiek uszkodzeń ogrodzeń lub wjazdów zostaną usunięte szkody, w czasie budowy zagwarantowany będzie dojazd do posesji, drzewa i krzewy zostaną należycie zabezpieczone przed uszkodzeniem.
W zakres wchodzi opracowanie projektu organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego oraz kompleksowa obsługa geodezyjna, opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 2 egz. Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyska pozwolenie na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie.
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje plac budowy, odwodnienie wykopów, zorganizuje wywóz i utylizację ziemi z wykopów, po zakończonych robotach doprowadzi teren do porządku.
Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska i pokryje koszt zajęcia pasa drogowego, a po zakończeniu prac dostarczy protokół z odbioru pasa drogowego.

W zakres wchodzi również:
- kompleksowa obsługa geodezyjna, opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (i jeśli to będzie konieczne z wcześniejszym naniesieniem zmian w ZUD) w 3 gez.
- badania zagęszczenia gruntu
- zabezpieczenie punktów geodezyjnych
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej na terenie budowy
Wykonawca we własnym zakresie organizuje plac budowy, zorganizuje wywóz i utylizację ziemi z wykopów, po zakończonych robotach doprowadzi teren do stanu pierwotnego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. 3 Maja 10
Góra Kalwaria 05-530
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Góra Kalwaria
ul. 3 Maja 10
Góra Kalwaria 05-530
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się