Przeglądy okresowe oraz bieżące naprawy i serwis ogumienia w pojazdach użytkowanych przez IMGW-PIB w okresie 12 miesięcy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przeglądy okresowe oraz bieżące naprawy i serwis ogumienia w pojazdach użytkowanych przez IMGW-PIB w okresie 12 miesięcy”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie przeglądów okresowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych, bieżących napraw samochodów, przyczep oraz naczep, wyważanie i ustawianie geometrii kół, przechowywanie, wymianę i serwis opon, a także zakup fabrycznie nowych opon i pozostałych niezbędnych części zamiennych i podzespołów na potrzeby pojazdów użytkowanych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dalej zwanym również w skrócie OPZ) wraz ze stanowiącym jego integralną część załącznikiem nr 1.1 do SIWZ: Wykaz pojazdów Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Podleśna 61
Warszawa 01-673
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi utrzymania i serwis pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
Warszawa 01-673
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się