Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul. Storczyków, ul. Liliowa, ul.Zdrojowa, ul. Zamkowa, ul.Bukietowa w Kozach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul. Storczyków, ul. Liliowa, ul.Zdrojowa, ul. Zamkowa, ul.Bukietowa w Kozach”.

Zakres rzeczowy inwestycji:
- przebudowa konstrukcji dróg gminnych
- budowa chodników dla pieszych
- przebudowa zjazdów do posesji
- przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi i drogami wewnętrznymi o nawierzchni bitumicznej
-przebudowa odwodnienia drogi, chodników i przyległego terenu
-budowa muru oporowego oraz dwóch biegów schodów terenowych
-przebudowa sieci energetycznej oraz sieci teletechnicznej
-całkowita długość przebudowywanego ciągu drogowego wynosi 1419,21mb

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina złożyła wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną przyznane

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4, 4a, 4b, 4c do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Krakowska 4
Kozy 43-340
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Kozy
ul. Krakowska 4
Kozy 43-340
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się