Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009: - włochatka; - gatunki lęgowe; - gatunki migrujące i zimujące

» Opis zapytania

Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009:
1.1. włochatka;
1.2. gatunki lęgowe;
1.3. gatunki migrujące i zimujące
2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz
na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 w granicach województwa kujawsko-pomorskiego – w zakresie następujących gatunków ptaków:


3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1a, 1b i 1c do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2021 | 09:00


» Lokalizacja

85-009 Bydgoszcz


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Dworcowa 81
85-009 Bydgoszcz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się