Zadaszenie łukowe boksów na odpady

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmujących wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na zadaszeniu łukowym boksów na odpady.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Spytkowo 69
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spytkowo 69
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się