Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie maszyn i urządzeń drogowych od wszystkich ryzyk. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie Assistance.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Sienkiewicza 16
Brzeziny 95-060
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Powiat Brzeziński
ul. Sienkiewicza 16
Brzeziny 95-060
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się