Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych wraz z dostawą i wyrównaniem.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych wraz z dostawą i wyrównaniem na terenie Gminy Puszcza Mariańska.
Zamówienie podzielone jest na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca
może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia.
Zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy na wszystkie części zamówienia.
Wartością zamówienia jest wartość poszczególnych części zamówienia.
Zamówienie podzielone jest na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia.
Zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy na wszystkie części zamówienia.
Wartością zamówienia jest wartość poszczególnych części zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części:
A. CZĘŚĆ 1
Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem drogowym o frakcji 0 - 31,5 mm wraz z dostawą i wyrównaniem, przy użyciu kruszywa drogowego kwarcytowego, w ilości 1 000,00 ton na terenie Gminy Puszcza Mariańska.
B. CZĘŚĆ 2
Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem - gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-63,0 mm wraz z dostawą i wyrównaniem w ilości 1 500,00 ton na terenie Gminy Puszcza Mariańska.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Stanisława Papczyńskiego 1
Puszcza Mariańska 96-330
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Puszcza Mariańska
Stanisława Papczyńskiego 1
Puszcza Mariańska 96-330
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się