Przebudowa istniejącego ujęcia wody dla potrzeb wodociągu ,,Płazów"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego ujęcia wody dla potrzeb wodociągu „Płazów”.
Zakres robót budowlanych wraz z opisem prac budowlanych:
• Wykonanie otworu rozpoznawczego R-4,
• Wykonanie bloku betonowego B-20 pod obudowę studni,
• Osadzenie rury osłonowej PE200 w bloku betonowym,
• Montaż pompy głębinowej,
• Montaż rurociągów stalowych nierdzewnych DN80 o połączeniach kołnierzowych,
• Montaż kompletnej naziemnej termoizolacyjnej obudowy studni z ogrzewaniem i wentylacją,
• Wykonanie przyłącza wodociągowego od studni głębinowej R-4 do punktu W-1,
• Wymiana zestawu pompowego,
• Włączenie nowego zestawu pompowego do istniejącego przewodu ssawnego i tłocznego,
• Wymiana chloratora,
• Włączenie chloratora do instalacji wodociągowej,
• Wymiana wodomierza,
• Wykonanie wszystkich prób, badań i odbiorów,
• Zalicznikowe linie kablowe nn oraz linie sterownicze i sygnalizacyjne (zasilanie podstawowe studni z agregatu wraz z montażem agregatu),
• Rozdział energii,
• Instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych, technologicznych, sterowania i sygnalizacji,
• Instalacja połączeń wyrównawczych i odgromowa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
1) dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowanych, przedmiar robót stanowiąca/ce załącznik/i do niniejszej specyfikacji
2) wzór umowy wraz z załącznikami.

Załączone przedmiary robót należy traktować jako materiały pomocnicze.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Narol 37-610
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Narol
ul. Rynek 1
Narol 37-610
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się