Opracowanie projektu budowy ulicy Pogodnej w Cielu wraz z projektem kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Projekt i budowa ulicy Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu ulicy Pogodnej w Cielu oraz projektu kanalizacji sanitarnej dla ulicy Pogodnej w Cielu.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem http://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Szubińska 7
Białe Błota 86-005
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Białe Błota
Szubińska 7
Białe Błota 86-005
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się