Dostawa wyposażenia do pracowni samochodowych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w ramach projektu „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni samochodowych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w ramach projektu „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe, określona jako: Część nr 1, Część nr 2, Część nr 3, Część nr 4.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Tadeusza Kościuszki 94
Biłgoraj 23-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
ul. Tadeusza Kościuszki 94
Biłgoraj 23-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się