Dostawa energii elektrycznej do siedziby NFOŚiGW

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części III SIWZ.
Przedmiot zamówienia jest produktem o ustalonych standardach jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp i opisanych w Części III SIWZ. Cena zakupu przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z cyklem życia produktu, tj. obejmuje koszty wytworzenia i sprzedaży. Produkt w wyniku wykorzystania ulega całkowitemu zużyciu, w związku z czym nie ma dodatkowych kosztów jego utylizacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Konstruktorska 3A
Warszawa 02-673
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Konstruktorska 3A
Warszawa 02-673
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się