Realizacja dostaw artykułów z grupy 032 warzywa i owoce oraz z grupy 153 warzywa kwaszone do Zakładu Karnego w Herbach.

» Opis zapytania

Realizacja dostaw artykułów z grupy 032 warzywa i owoce oraz z grupy 153 warzywa kwaszone do Zakładu Karnego w Herbach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podzielony na 2 części, co oznacza, że dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Część I Artykuły z grupy 032 warzywa i owoce:
1 Buraki ćwikłowe 03221111-7 Buraki świeże, bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych, w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 30 kg (Ilości zamawiane do Oddziału Zewnętrznego w workach do 15kg). kg. 9 500
2 Cebula 03221113-1 Cebula świeża, bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych , nie przerośnięta w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 30 kg (Ilości zamawiane do Oddziału Zewnętrznego w workach do 15kg). kg. 10 400
3 Kapusta biała 03221410-3 Kapusta biała w główkach prawidłowo związanych świeża , bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych , bez liści zewnętrznych , w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 30 kg (Ilości zamawiane do Oddziału Zewnętrznego w workach do 15kg). kg. 13 400
4 Marchew 03221112-4 Marchew świeża , bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 30 kg (Ilości zamawiane do Oddziału Zewnętrznego w workach do 15kg). kg. 11 200
5 Pietruszka 03221110-0 Pietruszka korzeń świeża bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 30 kg (Ilości zamawiane do Oddziału Zewnętrznego w workach do 15kg) kg. 5 800
6 Kapusta czerwona 03221110-3 Kapusta czerwona w główkach prawidłowo związanych świeża, bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych , bez liści zewnętrznych , w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 30 kg (Ilości zamawiane do Oddziału Zewnętrznego w workach do 15kg). kg. 1 600
7 Seler 03221110-0 Seler korzeń świeży bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 15 kg kg. 5 500
8 Ziemniaki jadalne 03212100-1 Ziemniaki jadalne o świeżym wyglądzie bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 15kg kg. 81 500
9 Por 03221110-0 Por świeży ,nie obcinany , bez zanieczyszczeń , uszkodzeń , i zmian gnilnych w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 30 kg (Ilości zamawiane do Oddziału Zewnętrznego w workach do 15kg). kg. 1 200
10 Jabłka 03222321-9 Jabłka świeże, przeznaczone do obrotu i spożycia , średnica min. 60 mm. Owoce jednolite odmianowo i wielkością w partii, dojrzałe, bez zmian chorobowych, zdrowe, jędrne, czyste, nie uszkodzone mechanicznie, bez uszkodzeń skórki i miąższu, soczyste w skrzynkach do 15kg kg. 11 400
11 Ogórek zielony 03221270-9 Owoce całe , świeże , zdrowe , prawidłowo wybarwione , bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych , w opakowaniach do 5 kg . kg. 1 370
12 Pomidory 03221240-4 Owoce całe , świeże , jędrne , zdrowe , prawidłowo wybarwione bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych w opakowaniach do 5 kg . kg. 2 800
13 Papryka świeża 03221230-7 Owoce papryki czerwonej, żółtej lub zielonej, różnych odmian, czystych bez uszkodzeń mechanicznych, prawidłowo wybarwione, wielkość, kształt i barwa owocu charakterystyczna dla danego rodzaju i odmiany ,wolne od szkodników i ich pozostałości Barwa od jasno do ciemno czerwonej, jasno do ciemnożółtej lub zielona, zależnie od odmiany, konsystencja twarda, jędrna, smak i zapach charakterystyczny dla papryki słodkiej, bez posmaków i zapachów obcych; bez zewnętrznych oznak zepsucia lub gnicia, bez szkodników i ich pozostałości zgodna z deklaracją producenta lub dostawcy. Opakowanie : worek siatkowy z tworzywa sztucznego lub skrzynia do 5kg kg. 200
14 Kalafior 03221420-6 Kalafior w główkach prawidłowo związanych świeży , bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych , bez liści zewnętrznych , w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 30 kg . kg. 1 000
15 Brokuły 03221430-9 Brokuły w główkach prawidłowo związanych świeże , bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych , bez liści zewnętrznych , w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 30 kg . kg. 500
16 Pieczarki 03221260-6 Świeże, duże, zdrowe, w Kl. I bez uszkodzeń powodujących obniżenie wartości użytkowej, czyste, w skrzyneczkach plastikowych do 5 kg kg. 110
Część II Artykuły z grupy 153 warzywa kwaszone:
1 Kapusta kwaszona biała 15331142-4 Produkt otrzymany z poszatkowanej białej kapusty , poddanej kwaszeniu poprzez zasolenie i fermentację o barwie do lekko kremowej. Konsystencja chrupiąca, twarda, bez sztucznych barwników i konserwantów. Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, smak mocno słony, stęchły, nie dostateczna ocena organoleptyczna produktu, objawy zapleśnienia, psucia, nadmierna miękkość, obecność szkodników żywych, martwych, oraz ich pozostałości . Materiał opakowaniowy ;beczka lub wiadro plastikowe ze szczelną pokrywą do 120 kg(Ilości zamawiane do Oddziału Zewnętrznego do 20kg). kg. 5 700
2 Ogórek kwaszony 15331000-7 Ogórki kwaszone , wielkość ogórków nie normalizowana, zalane solanką z naturalnymi przyprawami . . Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, smak mocno słony, stęchły, nie dostateczna ocena organoleptyczna produktu, objawy zapleśnienia, psucia, nadmierna miękkość, obecność szkodników żywych, martwych, oraz ich pozostałości . Materiał opakowaniowy ;beczka lub wiadro plastikowe ze szczelną pokrywą do 120 kg (Ilości zamawiane do Oddziału Zewnętrznego do 20kg). kg. 5 400
W zależności od potrzeb zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości realizowanych dostaw z zachowaniem ceny jednostkowej podanej w ofercie.
Dostawy mają być realizowane na podstawie zamówień składanych telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (mail), według jego potrzeb do:
1) magazynu żywnościowego Zakładu Karnego w Herbach, 42-284 Herby, ul. Krótka 28
2) magazynu żywnościowego Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 6.
Termin realizacji zamówionej partii towaru – nie dłuższy niż 72 godziny od momentu złożenia zamówienia. Dostawy realizowane będą w dni powszednie do godziny 1130 przez dostawcę, z którym zostanie zawarta umowa (załącznik nr 6 i 7).
Wykonawca wystawiać będzie każdorazowo fakturę VAT, płatną przez zamawiającego przelewem na konto wskazane na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.
Podana ilość asortymentów jest szacunkowa i może ulec zmianie. Z tego powodu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Dostawa na koszt dostawcy z wniesieniem na wskazane miejsce do:
1. magazynu żywnościowego Zakładu Karnego w Herbach, 42-284 Herby, ul. Krótka 28
2. magazynu żywnościowego Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Herbach, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 6.
Środek transportu musi odpowiadać warunkom sanitarnym oraz przepisom HACCP.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Krótka 28
Herby 42-284
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Płody rolne

» Dane nabywcy

Zakład Karny
Krótka 28
Herby 42-284
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się