Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczenia jonów na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczenia jonów na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
Wykonawca dostarczał będzie odczynniki sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Zamawiającego. Ilości badań/oznaczeń i kontroli przewidywane w okresie obowiązywania umowy określone są w Części III SIWZ – Załącznik A do Formularza oferty. Oferowany w ramach dzierżawy analizator musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.186 z późn.zm.). Oferowane odczynniki i analizator muszą być fabrycznie nowe, a także posiadać wymagane atesty i dopuszczenia, umożliwiające ich bezpieczne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Części II SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Korczaka 1
Kamienna Góra 58-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
ul. Korczaka 1
Kamienna Góra 58-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się