Dostawa i montaż wyposażenia kuchni dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzeszynie w ramach projektu pn. ”Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia kuchni dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzeszynie w ramach projektu pn.” Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji”.

2. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, Oś 11 Priorytetowa Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

3. Szczegółowy zakres zamówienia wraz z dodatkowymi wymaganiami został określony:
1) w Opisie Przedmiotu Zamówienia (w dalszej części zwany OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, oraz rzucie parteru, stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ,
2) we wzorze umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca dostawy w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 09:30


» Lokalizacja

Rynek 1
Biecz 38-340
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Gmina Biecz
Rynek 1
Biecz 38-340
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się