Kompleksowa obsługa serwisowa cyfrowej maszyny drukującej Xerox Color 1000 Press (w okresie 24 miesięcy)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej cyfrowej maszyny drukującej Xerox Color 1000 Press (w okresie 24 miesięcy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do Siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Świętokrzyska 11/21
Warszawa 00-919
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
Świętokrzyska 11/21
Warszawa 00-919
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się