„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułów w 2021 roku.”

» Opis zapytania

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych oraz odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułów poprzez odbiór, transport i odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych poprzez składowanie lub przekazanie uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Sułów 63
Sułów 22-448
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Sułów
Sułów 63
Sułów 22-448
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się