Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Osowo Lęborskie – Łebunia

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej w zakresie pasa drogowego. Zakres robót obejmuje:
- odnowienie konstrukcji nawierzchni,
- przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi,
- przebudowę / regulację wysokościową zjazdów,
- odnowę poboczy z powierzchniowym utrwaleniem,
- regulację wysokościową istniejących wpustów i studzienek,
- przebudowę lub udrożnienie rowów krytych pod zjazdami,
- wpięcie wpustu do istniejącej kanalizacji deszczowej,
- przebudowę / regulację wysokościową chodników,
- odtworzenie, renowację i oczyszczenie istniejących rowów,
- odtworzenie i dowiązanie się do istniejącego oznakowania,
- inne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Mostowa 11A
Gdańsk 80-778
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Mostowa 11A
Gdańsk 80-778
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się