Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi termomodernizacji budynków Instytutu Transportu Samochodowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Instytutu Transportu Samochodowego poprzez termomodernizację” w specjalnościach:
1) konstrukcyjno- budowlanej,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
3) instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze.zm.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Jagiellońska 80
Warszawa 03-301
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Instytut Transportu Samochodowego
Jagiellońska 80
Warszawa 03-301
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się