Modernizacja trzech małych elektrowni wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Ruda Maleniecka na rzece Czarna Konecka wraz z niezbędną infrastrukturą

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja trzech małych elektrowni wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Ruda Maleniecka na rzece Czarna Konecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonawca w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj zobowiązany będzie przeprowadzić Zamawiającego przez wszystkie procedury formalne związane z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego, jego realizacją oraz zakończeniem i sprawnym działaniem całego obiektu, w tym uzyskaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej oraz zgłoszeniem do udziału w sprzedaży energii z odnawialnych źródeł energii. Zamówienie obejmuje:
ETAP I - Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej;
ETAP II - Zadanie 1: Wykonanie prac budowlanych związanych z modernizacją stopni wodnych;
Zadanie 2: Wykonanie prac budowlanych związanych z modernizacją trzech Małych Elektrowni Wodnych i obiektów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz w załączniku nr 8 do SIWZ (Program Funkcjonalno – Użytkowy).Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 14:00


» Lokalizacja

Ruda Maleniecka
Ruda Maleniecka 26-242
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ruda Maleniecka
Ruda Maleniecka 26-242
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się