Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do pracowni analitycznej Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów, znak sprawy – AEZ/S-104/2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do pracowni analitycznej Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby asortymentu, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych i technologicznych stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble przemysłowe

» Dane nabywcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się