„Budowa wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na RDW Rymanów”(Budowa magazynu materiałów do zud wraz ze szczególnym zbiornikiem na wody opadowe i budową przyłączy do kan. Deszczowej na bazie RDW Rymanów, ul. Dworska 23).

» Opis zapytania

„Budowa wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na RDW Rymanów”(Budowa magazynu materiałów do zud wraz ze szczególnym zbiornikiem na wody opadowe i budową przyłączy do kan. Deszczowej na bazie RDW Rymanów, ul. Dworska 23).

4.3 Zamówienie obejmuje:
„Budowa magazynu materiałów do zud wraz ze szczelnym zbiornikiem na wody opadowe i budową przyłączy do kan. deszczowej na bazie RDW Rymanów, ul. Dworska 23

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 5 lat.

Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Kosztorysach ofertowych (Rozdział III SIWZ),
w Przedmiarach Robót (Rozdział IV SIWZ) i w Dokumentacji technicznej (Rozdział V SIWZ).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się