Przebudowa dróg gminnych na działkach o nr ew. 1206 i 1429/2 w m. Słońsk

» Opis zapytania

Roboty budowlane branży drogowej
Roboty budowlane branży elektrycznej - wymiana oświetlenia ulicznego
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Techniczna: przedmiar robót, STWiOR

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Sikorskiego 15
Słońsk 66-436
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Słońsk
Sikorskiego 15
Słońsk 66-436
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się