Specjalistyczna usługa wykonania prototypów oraz przeprowadzenie badania użytkowników (testowanie rozwiązań) na rzecz 7 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego na potrzeby projektu pn. „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator". Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 (dziewięć) części.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja specjalistycznej usługi wykonania prototypów oraz przeprowadzenie badania użytkowników (testowanie rozwiązań) na rzecz 7 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego na potrzeby projektu pn. „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator”.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 (dziewięć) części:
1) Część 1 (A): Zakup specjalistycznej usługi polegającej na stworzeniu prototypu platformy gier quizowych jednoczesnego współzawodnictwa wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkowników (weryfikacja założeń prototypu/udoskonalenia)
2) Część 2 (B): Zakup specjalistycznej usługi polegającej na wykonaniu prototypu przetwornika przemieszczeń w liczbie 15 szt. z wykorzystaniem efektu Halla - technologia bazuje na patencie UP RP 221326
3) Część 3 (C): Zakup specjalistycznej usługi polegającej na opracowaniu prototypu samoczynnego silnika zasilanego niskotemperaturowym ciepłem o temperaturze 30-100°C
4) Część 4 (D): Zakup specjalistycznej usługi prototypowania polegającej na wykonaniu prac analityczno-projektowych polegających na opisaniu procesów oraz przygotowaniu interaktywnych mockupów dla aplikacji mobilnej służącej do wprowadzania i odczytu danych odnośnie łańcucha dostaw i produkcji produktów spożywczych wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkowników
5) Część 5 (E): Zakup specjalistycznej usługi polegającej na przygotowaniu prototypu niszowego serwisu internetowego – wortalu wraz z doradztwem na rzecz MŚP Startup oraz przeprowadzeniem wstępnych badań użytkowników
6) Część 6 (F): Zakup specjalistycznej usługi prototypowania polegającej na dostosowaniu obrabiarki numerycznej CNC firmy Winter na sterowanie typu MACH (lokalizacja obrabiarki: Olsztyn) lub o zbliżonych parametrach do jednoczesnej pracy w czterech niezależnych osiach oraz zwiększenia możliwości mocowania dłuższych elementów w obszarze osi obrotowej
7) Część 7 (G): Zakup specjalistycznej usługi polegającej na stworzeniu prototypu platformy sprzedażowej (e-sklepu) – wg. koncepcji Startupu, w dwóch wersjach językowych – polski, angielski
8) Część 8 (H): Zakup usługi doradczej dotyczącej pozyskiwania i konwertowania danych
9) Część 9 (I): Zakup specjalistycznej usługi polegającej na opracowaniu i wykonaniu prototypu stanowiska do badań efektywności paneli fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkowników
3. Szczegółowy zakres i opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 1 do SIWZ.
4. Szczegółowe zasady realizacji oraz wszelkich rozliczeń w zakresie zamawianych usług przedstawione zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ wspólny dla wszystkich części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Generała Józefa Bema 3
Olsztyn 10-516
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi opracowywania oprogramowania

» Dane nabywcy

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Generała Józefa Bema 3
Olsztyn 10-516
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się