Przebudowa pokoi mieszkalnych z węzłami sanitarnymi w DS.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie pokoi mieszkalnych 3 – osobowych na 2 - osobowe z węzłem sanitarnym w części budynku Domu Studenta Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie.
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia ujęty został w przedmiarach robót - Załączniku nr 1.
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia ujęty został w załącznikach:
- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia/obmiar,
- Załącznik nr 5 - Projekt umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Narutowicza 9
Ciechanów 06-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Narutowicza 9
Ciechanów 06-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się