Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: Przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa Domu Kultury w Radwanicach w ramach projektu pn. „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: Przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa Domu Kultury w Radwanicach w ramach projektu pn. „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury
w Radwanicach.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania, kontroli i rozliczania wykonywania robót budowlanych realizowanych w ramach w/w zadania inwestycyjnego w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz w zakresie akustyki/ urządzeń nagłośnieniowych, oświetlenia scenicznego i kinotechniki.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Przemysłowa 17
Radwanice 59-160
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Gmina Radwanice
ul. Przemysłowa 17
Radwanice 59-160
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się