Odnowienie subskrypcji i wsparcia serwisowego skanera podatności

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odnowienie subskrypcji i wsparcia serwisowego skanera podatności, w tym :
1.1. Odnowienie Subskrypcji;
1.2. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego;
1.3. Świadczenie Usług Wsparcia Serwisowego;
1.4. Zapewnienie dostępu do Platform e-learningowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej "SIWZ").

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Świętokrzyska 11/21
Warszawa 00-919
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
Świętokrzyska 11/21
Warszawa 00-919
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się