Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na realizację zadania pn.:„Budowa ośrodka wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej dla Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim na realizację zadania pn. „Budowa ośrodka wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej dla Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie” wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń i decyzji oraz dokonaniem wymaganych zgłoszeń, niezbędnych do realizacji zadania i użytkowania obiektu.
Szczegółowy zakres zamówienia/przedmiot umowy określono we wzorze (projekcie) umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ oraz w koncepcji projektowej – stanowiące odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Marii Konopnickiej 5
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marii Konopnickiej 5
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się