„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Drogi Powiatowej 1630 K wraz z budową chodników i pobocza bitumicznego w miejscowości Konina”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Drogi Powiatowej 1630 K wraz z budową chodników i pobocza bitumicznego w miejscowości Konina (dalej: Dokumentacja). Obejmującym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch odcinków:
• Odcinek I – Przebudowa drogi powiatowej 1630K Niedźwiedź – Konina w m. Konina na odcinku od os. Michalczewscy do istniejącego chodnika na os. Pazyrówka, w tym:
- Etap 1 – Koncepcja
- Etap 2 - Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
• Odcinek II – Przebudowa drogi powiatowej 1630 K Niedźwiedź – Konina w m. Konina od Kościoła(od istniejącego chodnika) do osiedla Halamy, w tym:
- Etap 1 – Koncepcja
- Etap 2 – Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

Realizacja zadań uzależniona jest od uzyskania zgód przez Zamawiającego na podział nieruchomości niezbędny do realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania porozumień – zgód na przejęcie części działek, podpisanych przez właścicieli działek prywatnych, przyległych do projektowanego zakresu drogi w części niezbędnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia(OPZ) stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

2. Miejsce wykonywania robót: Orientacyjną lokalizację obydwu odcinków stanowi droga powiatowa 1630K Niedźwiedź – Konina w m. Konina, Gmina Niedźwiedź

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Niedźwiedź 233
Niedźwiedź 34-735
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Niedźwiedź
Niedźwiedź 233
Niedźwiedź 34-735
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się