Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gołębiewo Wielkie

» Opis zapytania

I. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gołębiewo Wielkie.

1. Zakres przedmiotu zamówienia:
• Budowa chodnika o szerokości 153 cm (wraz z krawężnikiem i obrzeżem)
przylegającego do jezdni o łącznej długości około 500 m;
• Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych;
• Budowa cieków podchodnikowych;
• Profilowanie istniejących i nowych rowów przydrożnych;
• Wykonanie dwóch przejść dla pieszych w ciągu projektowanego chodnika;
• Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Rozdziale 1 SIWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik Nr 5 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.02.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego 16
Pruszcz Gdański 83-000
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
ul. Wojska Polskiego 16
Pruszcz Gdański 83-000
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się