WYKONANIE KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU GMINY JADÓW ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ URZĘDU

» Opis zapytania

2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane w zakresie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Jadów. Zakres robót obejmuje m.in:
- wykonanie jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej agregatów klimatyzacji,
- wykonanie 32 jednostek wewnętrznych klimatyzatorów,
- wykonanie instalacji do odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów,
- wykonanie sterownika centralnego do systemu klimatyzacji,
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia,
- naprawa uszkodzeń po przebiciach ścian i stropów,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Wykonanie remontu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Jadów obejmujące:
- wykonanie zabudowy kanałów wykonanej klimatyzacji
- wykonanie kanałów wyciągowych wentylacji grawitacyjnej wraz z wyprowadzeniem kominów nad połać dachu oraz obróbka blacharska
- roboty rozbiórkowe
- wykonanie nowych powierzchni podłóg korytarzy z gresu z klasą antypoślizgowości minimum R 11 oraz klasę odporności na ścieranie powierzchniowe minimum PEI 4/6000
- wykonanie nowych powierzchni podłóg w pozostałych pomieszczeniach urzędu z gresu z klasą antypoślizgowości minimum R 11 oraz klasę odporności na ścieranie powierzchniowe minimum PEI 4/2100.
- rozmiar, kolorystyka i rodzaj zostanie ustalony na etapie realizacji po uzyskaniu akceptacji zamawiającego
- wykucie istniejących osnieznic oraz usunięcie skrzydeł drzwiowych
- montaż nowych skrzydeł drzwiowych wraz z osnieżicami
- naprawa ubytków tynków na ścianach oraz przycieranie ścian gładzią gipsową
- malowanie powierzchni ścian
- montaż listew ochronnych z płyt mdf na ścianach krytarzy.
Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza zmianę tras oraz usytuowanie urządzeń klimatyzacji w porównaniu do wariantu przedstawionego w dokumentacji projektowej, jeśli będzie to rozwiązaniem praktyczniejszym i tańszym w zastosowaniu. Zamawiający wymaga także przeprowadzenia przez oferentów wizji obiektu w celu zapoznania z charakterystyką konstrukcji budynku i możliwościami technicznymi wykonania przedmiotu zamówienia, możliwością wystąpienia kolizji z istniejącą instalajcą teletechniczną oraz możliwości umieszczenia agregatów na poddaszu. Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie odbycia oględzin, które następnie załączy do oferty.
Zakres niniejszego zamówienia nie obejmuje wykonania wentylacji mechanicznej opisanej w dokumentacji projektowej. Przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji bądą leżały po stronie zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jana Pawła II 17
Jadów 05-280
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Jadów
ul. Jana Pawła II 17
Jadów 05-280
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się