Usługa zlecenia prac programistycznych dotyczących budowy systemu autodiagnostycznego przedsiębiorstw w ramach systemu wczesnego ostrzegania (SWO)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług programistycznych, dotyczących budowy Systemu informatycznego, polegających na pracach analitycznych, programistycznych, testowych i instalacyjnych oraz sporządzeniu dokumentacji technicznej oraz dokumentacji użytkownika Systemu, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego oraz świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego na prace dotyczące budowy, rozbudowy lub modyfikacji Systemu.
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca będzie realizował prace analityczne (w zakresie inżynierii wymagań), programistyczne, testy manualne zrealizowanych prac programistycznych, zgodnie z pojawiającymi się potrzebami Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia zlecenie nie więcej niż 1500 roboczogodzin.
4. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, polegającego na możliwości zwiększenia liczby godzin programistycznych, nie więcej jednak niż 500 roboczogodzin.
5. Maksymalny zakres świadczenia Wykonawcy został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.01.2021 | 10:30


» Lokalizacja

Pańska 81
Warszawa 00-834
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Infrastruktura telekomunikacyjna
  • Licencje i oprogramowanie
  • Pamięci przenośne
  • Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
  • Usługi internetowe i telefoniczne
  • Usługi opracowywania oprogramowania
  • Usługi wdrożeniowe
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Pańska 81
Warszawa 00-834
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się