Rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w miejscowościach Bronowo – Zalesie i Nowe Trzepowo, gmina Stara Biała

» Opis zapytania

W ramach zadania przewidziano rozbudowę drogi w miejscowościach Bronowo – Zalesie i Nowe Trzepowo o długości 1 623,03 mb i szerokości 4,0 m, o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami, zjazdami, mijankami (w granicach pasa drogowego) i odwodnieniem drogi za pomocą rowów. Planowane roboty dotyczą wykonania: nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, poboczy z kruszywa łamanego, stałego oznakowania drogi.
W ramach zamówienia należy zachować wymogi określone w warunkach wydanych przez PKN ORLEN S.A., PERN S.A. i GAZ- SYSTEM S.A., tj.
- wykonać i przedstawić Gestorowi sieci do zatwierdzenia dokumentację dotyczącą zabezpieczenia sieci, o ile jest to wymagane.
- wykonać zabezpieczenie sieci zgodnie z warunkami.
- zapewnić dokonanie odbioru zabezpieczenia sieci przez właściwego Gestora.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Jana Kazimierza 1
Biała 09-411
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1
Biała 09-411
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się