Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, obejmujące swoim zakresem roboty budowlane w branżach:
a) architektonicznej/konstrukcyjnej;
b) sanitarnej;
c) elektrycznej.
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w:
a) opracowanie projektów wykonawczych dla branż wskazanych w pkt.1 a-c
b) wykonanie robót budowlanych w ramach kosztów kwalifikowanych tym:
- Modernizacja instalacji c.o.
- Modernizacja instalacji c.w.u.
- Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
- Ocieplenie dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi
- Ocieplenie ścian zewnętrznych
- Ocieplenie ścian zew. piwnic
- Ocieplenie ścian wew. graniczących z poddaszem
- Wymiana okien zewnętrznych
- Wymiana drzwi zewnętrznych
- Wymiana oświetlenia i SZE
- Montaż instalacji PV
c) Wykonanie robót budowlanych w ramach kosztów niekwalifikowanych tym:
- Wymiana pokrycia dachu
3. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy.
Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia – do 28.02.2022 r.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

ul. J. Bema 24
Węgorzewo 11-600
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. J. Bema 24
Węgorzewo 11-600
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się