„Dostawa flokulantów na Oczyszczalnię Ścieków w Polkowicach”

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia
1. Polimer emulsja do odwadniania osadu w wirówce dekantacyjnej
- ilość: do odwodnienia 720 Mg suchej masy osadu
2. Polimer emulsja do zagęszczania osadu w zagęszczarce:
- ilość: do zagęszczenia 650 Mg suchej masy osadu
Wymagania zmawiającego:
1. Dostawa następować będzie sukcesywnie w ilości wg zleceń zamawiającego na oczyszczalnie w Polkowicach w terminie do 4 dni roboczych od daty zgłoszenia.
2. Zgłoszenie będzie w formie telefonicznej bądź w formie pisemnej.
3. Auto dostarczające flokulant musi być wyposażone w windę i wózek paletowy lub inne urządzenia umożliwiające umieszczenie flokulantu we wskazanym miejscu w budynku przeróbki osadu.
4. Zamawiający wymaga, aby dostawca przeprowadził próby kontrolne (poligonowe) na Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach na odwadnianie osadu oraz wspomaganie zagęszczania osadu z użyciem flokulantów, przy czym:
1) dla polimeru emulsja (urządzenie: wirówka dekantacyjna typ GEA biosolids Decanter pro 3000):
a) sucha masa osadu odwodnionego nie może być niższa niż 18,5 % s.m.o.,
b) sucha masa w odcieku nie może być wyższa niż 0,1% s.m.,
c) po dodaniu do odwodnionego osadu wapna (proces higienizacji CaO) polimer nie może stracić swoich właściwości wiążących, tj. osad odwodniony nie może zmienić konsystencji z ziemistej na płynną lub mazistą.
2) dla polimeru emulsja (urządzenie: Zagęszczacz taśmowy Omega MD15)
a) sucha masa osadu zagęszczonego nie może być niższa niż 5% s.m.
b) odciek z urządzenia musi być klarowny.
5. Z prób kontrolnych (poligonowych) zostanie sporządzony protokół będący integralną częścią konieczną do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie w/w protokołu Zamawiający oceni prawidłowość parametrów określonych dla osadów oraz prawidłowość dobranych przez Wykonawcę ilości flokulantów niezbędnych do przetworzenia określonej w specyfikacji suchej masy osadu.
6. W związku ze zmianami parametrów osadu w ciągu roku, w przypadku gdy produkt nie będzie spełniał parametry w pkt. 4 .1) lub 4.2), dostawca na własny koszt odbierze flokulant niespełniający warunków i w ciągu 5 dni roboczych, od daty zgłoszenia w/w sytuacji, dobierze i dostarczy produkt spełniający parametry.
7. Próby poligonowe będą przeprowadzone w dniach od 07.01.2021 r do 15.01.2021 r. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia prób poligonowych w innym terminie po wcześniejszym jego uzgodnieniu.
8. Miejsce dostawy: Oczyszczalnia Ścieków w Polkowicach, ul. Strefowa 11Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Dąbrowskiego 2
Polkowice 59-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2
Polkowice 59-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się