Wymiana urządzeń grzewczych wraz z termomodernizacją budynków komunalnych znajdujących się w zasobie Miasta Węgrów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Wymiana Urządzeń Grzewczych wraz
z termomodernizacją budynków komunalnych znajdujących się na terenie Miasta Węgrów” poprzez zastąpienie istniejących źródeł ciepła energii nowoczesnymi energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła, w które zaopatrzone zostaną budynki mieszkalne przy ul. Wyszyńskiego i Krasińskiego w Węgrowie.
Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
Inwestycja realizowana będzie w oparciu o następujące dokumentacje:
1. „Przebudowa części klatki schodowej na pomieszczenia kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, komunalnym” – lokalizacja Krasińskiego 3
2. „Przebudowa części klatki schodowej na pomieszczenia kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, komunalnym” – lokalizacja Krasińskiego 5
3. „Przebudowa części klatki schodowej na pomieszczenia kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, komunalnym” – lokalizacja Wyszyńskiego 2
4. „Przebudowa części klatki schodowej na pomieszczenia kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, komunalnym” – lokalizacja Wyszyńskiego 4
5. „Przebudowa podcienia budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na szafę zewnętrzną kotła gazowego” – Wyszyńskiego 8

Zakres prac obejmuje wykonanie dla każdego z budynków: Krasińskiego 3, Krasińskiego 5
i Wyszyńskiego 4:
a) Wydzielenie pomieszczenia kotłowni w istniejącej części budynku mieszkalnego. Na klatce schodowej wykonanie dodatkowego stropu o konstrukcji stalowej oraz jego zabudowanie ścianką przeszkloną. Uzupełnienie ścianek szklanych ścianką z gipskartonu. Wydzielenie kotłowni – ściany o odporności ogniowej EI60, drzwi EI 30.
b) docieplenie stropodachu warstwą wełny mineralnej o gr. minimum 18cm o współczynniku przenikania cieplnego nie wyższym niż 0,038W/mK na powierzchni dachu ok.324,99m2,
c) wymiana pokrycia dachowego na blachotrapez łącznie z wykonaniem konstrukcji pod to pokrycie z wykonaniem obróbek blacharskich,
d) Wykonanie kotłowni gazowej: Źródłem ciepła dla instalacji będzie kondensacyjny kocioł gazowy o mocy 12 - 45kW przy parametrze 70/50 st. C, o sprawności znormalizowanej do 98% Hs, z wymiennikiem ze stali kwasoodpornej, z regulatorem pogodowym obiegu grzewczego, wraz z zestawem przyłączeniowym zawierającym m.in. pompę obiegową o wydajności regulowanej przez automatykę kotłową. Przyjęto układ z jednym obiegiem grzewczym o parametrach czynnika grzewczego 70/50 OC. Dodatkowo w celu zasilania kotła w gaz należy wykonanać instalację gazową. Do pomieszczenia kotłowni zostanie doprowadzona nowa instalacja wodociągowa oraz instalacja kanalizacyjna oraz należy wykonać instalację odprowadzenia spalin i wentylację kotłowni
e) Istniejące piece kaflowe i kaflowe trzony kuchenne należy zdemontować w całości, poprzez rozebranie oblicowania z kafli, wyjecie osprzętu (w tym zdemontowanie wężownic grzewczych)
a następnie rozebranie trzonu z cegły.
f) Budowa nowej instalacji c.o., wykonać instalację pompową, dwururową, o parametrach obliczeniowych 70/500C z jednym obiegiem grzewczym, w układzie zamkniętym. Zaprojektowano instalację prowadzoną w całości po wierzchu z rozdziałem górnym w układzie tradycyjnym rozgałęźnym (6 gałęzi) z pionami z rur stalowych cienkościennych, łączonych na zacisk za pomocą systemowych złączek zaciskowych i kształtek gwintowanych. Źródłem ciepła będzie gazowy wiszący kocioł kondensacyjny z regulatorem pogodowym. Dla pokrycia strat ciepła pomieszczeń zastosowano grzejniki stalowe, płytowe z podejściem bocznym. Każdy grzejnik wyposażyć w odpowietrznik i korek oraz komplet firmowych wieszaków naściennych (dla długości do 1600mm – 2szt, dla długości od 1800mm – 3 szt.). Przed zamówieniem grzejników łazienkowych i do kuchni sprawdzić w rzeczywistości czy zaprojektowane grzejniki mieszczą się we wskazanych lokalizacjach. Regulację instalacji wykonać przy użyciu zaworów termostatycznych i powrotnych.
g) Wykonanie zasilania kotłowni z istniejącej rozdzielni administracyjnej, wraz z wykonaniem oświetlenia podstawowego, gniazd wtykowych, instalacja zasilania urządzeń, instalacja przeciwprzepięciowa, uziemiająca i połączenie wyrównawcze. Wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej (PV) na dachu płaskim. Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 3szt. modułów monokrystalicznych o mocy ~300-325kWp każdy, pracujących w układzie „on-grid". Łączna moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej wyniesie ~0,90kWp, strona AC. Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instalacją typu „on-grid" przyłączoną do sieci dystrybucyjnej. Wprowadzenie wytworzonej energii elektrycznej do instalacji w budynku wykonać poprzez wewnętrzną linię zasilająca YDY3x2,5mm2 w RVS n.t/p.t. przyłączoną do rozdzielni głównej RG budynku. Energia elektryczna wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną będzie wykorzystywana na potrzeby własne odbiorników części administracyjnej budynku.
h) wymiana okienek piwnicznych na wykonane z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia – 16 sztuk.

Zakres prac obejmuje wykonanie dla budynku Wyszyńskiego 2:
a) Wydzielenie pomieszczenia kotłowni w istniejącej części budynku mieszkalnego. Na klatce schodowej wykonanie dodatkowego stropu o konstrukcji stalowej oraz jego zabudowanie ścianką przeszkloną. Uzupełnienie ścianek szklanych ścianką z gipskartonu. Wydzielenie kotłowni – ściany o odporności ogniowej EI60, drzwi EI 30.
b) Wykonanie kotłowni gazowej: Źródłem ciepła dla instalacji będzie kondensacyjny kocioł gazowy o mocy 12 - 45kW przy parametrze 70/50 st. C, o sprawności znormalizowanej do 98% Hs, z wymiennikiem ze stali kwasoodpornej, z regulatorem pogodowym obiegu grzewczego, wraz z zestawem przyłączeniowym zawierającym m.in. pompę obiegową o wydajności regulowanej przez automatykę kotłową. Przyjęto układ z jednym obiegiem grzewczym o parametrach czynnika grzewczego 70/50 OC. Dodatkowo w celu zasilania kotła w gaz należy wykonanać instalację gazową. Do pomieszczenia kotłowni zostanie doprowadzona nowa instalacja wodociągowa oraz instalacja kanalizacyjna oraz należy wykonać instalację odprowadzenia spalin i wentylację kotłowni.
c) Istniejące piece kaflowe i kaflowe trzony kuchenne należy zdemontować w całości, poprzez rozebranie oblicowania z kafli, wyjęcie osprzętu (w tym zdemontowanie wężownic grzewczych)
a następnie rozebranie trzonu z cegły.
d) Budowa nowej instalacji c.o., wykonać instalację pompową, dwururową, o parametrach obliczeniowych 70/500C z jednym obiegiem grzewczym, w układzie zamkniętym. Zaprojektowano instalację prowadzoną w całości po wierzchu z rozdziałem górnym w układzie tradycyjnym rozgałęźnym (6 gałęzi) z pionami z rur stalowych cienkościennych, łączonych na zacisk za pomocą systemowych złączek zaciskowych i kształtek gwintowanych. Źródłem ciepła będzie gazowy wiszący kocioł kondensacyjny z regulatorem pogodowym. Dla pokrycia strat ciepła pomieszczeń zastosowano grzejniki stalowe, płytowe z podejściem bocznym. Każdy grzejnik wyposażyć w odpowietrznik i korek oraz komplet firmowych wieszaków naściennych (dla długości do 1600mm – 2szt, dla długości od 1800mm – 3 szt.). Przed zamówieniem grzejników łazienkowych i do kuchni sprawdzić w rzeczywistości czy zaprojektowane grzejniki mieszczą się we wskazanych lokalizacjach. Regulację instalacji wykonać przy użyciu zaworów termostatycznych i powrotnych.
e) Wykonanie zasilania kotłowni z istniejącej rozdzielni administracyjnej, wraz z wykonaniem oświetlenia podstawowego, gniazd wtykowych, instalacja zasilania urządzeń, instalacja przeciwprzepięciowa, uziemiająca i połączenie wyrównawcze. Wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej (PV) na dachu płaskim. Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 3szt. modułów monokrystalicznych o mocy ~300-325kWp każdy, pracujących w układzie „on-grid". Łączna moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej wyniesie ~0,90kWp, strona AC. Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instalacją typu „on-grid" przyłączoną do sieci dystrybucyjnej. Wprowadzenie wytworzonej energii elektrycznej do instalacji w budynku wykonać poprzez wewnętrzną linię zasilająca YDY3x2,5mm2 w RVS n.t/p.t. przyłączoną do rozdzielni głównej RG budynku. Energia elektryczna wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną będzie wykorzystywana na potrzeby własne odbiorników części administracyjnej budynku.
f) wymiana okienek piwnicznych na wykonane z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia – 16 sztuk.
Zakres prac obejmuje wykonanie dla budynku Wyszyńskiego 8:
a) Wydzielenie pomieszczenia po przebudowie podcienia budynku na szafę zewnętrzną z kotłem gazowym. Należy wykonać dodatkową ścianę o konstrukcji murowanej oraz jego zabudową drzwiami rolowanymi.
b) Docieplenie ściany frontowej warstwą styropianu o gr. minimum 12cm o współczynniku przenikania cieplnego nie wyższym niż 0,033W/mK na powierzchni ok.200,68m2.
c) Docieplenie stropodachu warstwą wełny mineralnej o gr. minimum 18cm o współczynniku przenikania cieplnego nie wyższym niż 0,038W/mK na powierzchni dachu ok. 386,60 m2.
d) Wymiana pokrycia dachowego na blachotrapez łącznie z wykonaniem konstrukcji pod to pokrycie z wykonaniem obróbek blacharskich.
e) Wymiana drzwi na stalowe lub drweniane "80" obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia. Drzwi wzmacniane z ociepleniem wewnatrz wsp. Przenikania ciepła min. 1,3 W/mwK – 16 sztuk oraz wymiana okien na okna PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia – 2 sztuki.
f) Wykonanie kotłowni gazowej: Źródłem ciepła dla instalacji będzie kondensacyjny kocioł gazowy o mocy 12 - 45kW przy parametrze 70/50 st. C, o sprawności znormalizowanej do 98% Hs, z wymiennikiem ze stali kwasoodpornej, z regulatorem pogodowym obiegu grzewczego, wraz z zestawem przyłączeniowym zawierającym m.in. pompę obiegową o wydajności regulowanej przez automatykę kotłową. Przyjęto układ z jednym obiegiem grzewczym o parametrach czynnika grzewczego 70/500C. Dodatkowo w celu zasilania kotła w gaz należy wykonać instalację gazową. Do pomieszczenia kotłowni zostanie doprowadzona nowa instalacja wodociągowa oraz instalacja kanalizacyjna oraz należy wykonać instalację odprowadzenia spalin i wentylację kotłowni.
g) Istniejące piece kaflowe i kaflowe trzony kuchenne należy zdemontować w całości, poprzez rozebranie oblicowania z kafli, wyjecie osprzętu (w tym zdemontowanie wężownic grzewczych) a następnie rozebranie trzonu z cegły.
h) Budowa nowej instalacji c.o., wykonanie instalacji pompowej, dwururowej, o parametrach obliczeniowych 70/500 C z jednym obiegiem grzewczym, w układzie zamkniętym. Zaprojektowano instalację prowadzoną w całości po wierzchu z rozdziałem górnym w układzie Tichelmana (przeciwprądowo), z rur stalowych cienkościennych, łączonych na zacisk za pomocą systemowych złączek zaciskowych i kształtek gwintowanych. Źródłem ciepła będzie gazowy wiszący kocioł kondensacyjny z regulatorem pogodowym. Dla pokrycia strat ciepła pomieszczeń zastosowano grzejniki stalowe, płytowe z podejściem bocznym. Każdy grzejnik wyposażyć w odpowietrznik i korek oraz komplet firmowych wieszaków naściennych (dla długości do 1600mm – 2szt, dla długości od 1800mm – 3 szt.). Przed zamówieniem grzejników łazienkowych i do kuchni sprawdzić w rzeczywistości czy zaprojektowane grzejniki mieszczą się we wskazanych lokalizacjach. Regulację instalacji wykonać przy użyciu zaworów termostatycznych i powrotnych.
i) Wykonanie zasilania kotłowni z istniejącej rozdzielni administracyjnej, wraz z wykonaniem oświetlenia podstawowego, gniazd wtykowych, instalacja zasilania urządzeń, instalacja przeciwprzepięciowa, uziemiająca i połączenie wyrównawcze.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również:
- wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie, w tym prace wynikające ze specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej,
- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki
i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót), obsługa geodezyjna, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, projekt organizacji robót. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz Norm Europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z terenem wskazanym w SIWZ, na którym będą prowadzone prace oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Uwaga
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót (według następującego wzoru), kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego ustalania robót z Zarządcą nieruchomości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.01.2021 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Rynek Mariacki 16
Węgrów 07-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Węgrów
ul. Rynek Mariacki 16
Węgrów 07-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się