Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Malborka i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Malborka i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6, 6A, 6B oraz 6C do SIWZ. Zamawiający informuje, iż SIWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w załącznikach nr 6-13 do SIWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 8 ust. 2 w związku z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą sią ze stosowanym wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych dotyczących działalności Miasta Malborka i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury zamieszczonych w załącznikach nr 6-13 – wniosek o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 14

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.01.2021 | 12:15


» Lokalizacja

pl. Słowiański 5
Malbork 82-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Miasto Malbork
pl. Słowiański 5
Malbork 82-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się