„Przeglądy i konserwacja sprzętu służby żywnościowej”

» Opis zapytania

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi konserwacja i przegląd sprzętu służby żywnościowej 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Nowej Dębie.
2. Opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji.
3. Szczegółowy wykaz urządzeń stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący równocześnie szczegółową wycenę oferty.
4. Przeglądy okresowe wraz z konserwacją należy wykonać w terminach wskazanych w harmonogramie, przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji.
6. Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia projektu umowy, tj. załącznik nr 4 do SIWZ – w zakresie nieuregulowanym postanowieniami Rozdziału IV SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Anieli Krzywoń 1
Nowa Dęba 39-460
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Serwis sprzętu i wyposażenia

» Dane nabywcy

33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie
Anieli Krzywoń 1
Nowa Dęba 39-460
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się