Budowa oświetlenia drogowego w m. Wolsztyn przy ul. Doktora Kocha

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w m. Wolsztyn przy ul. Doktora Kocha.
Zakres zamówienia uwzględnia m.in.:
- obsługę geodezyjną (wytyczenie + inwentaryzacja powykonawcza - 4 kpl. map + wersja elektroniczna);
- roboty ziemne, w tym kopanie rowów pod linie kablowe;
- układanie kabli;
- zasypanie rowów wraz z zagęszczeniem gruntu;
- montaż i stawianie słupów oświetleniowych;
- montaż wysięgników;
- montaż opraw oświetleniowych typu LED;
- wykonanie przecisków mechanicznych;
- układanie rur osłonowych;
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni chodników;
- wykonanie pomiarów i sprawdzeń;
- montaż szafki sterująco-rozdzielczej oświetlenia drogowego z wyposażeniem i infrastruktury towarzyszącej.

Zamawiający informuje, iż inwestycja będzie realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Wolsztyńskiego – decyzja nr 480/2018 z dnia 27.06.2018 r., sprawa nr AB.6740.405.2018.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Wolsztyn 64-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Wolsztyn
Rynek 1
Wolsztyn 64-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się