Budowa chodnika w województwie warmińsko – mazurskim w ciągu DK 16 na odcinku Długie – Kalinowo

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa chodnika w ciągu DK 16 na odcinku Długie - Kalinowo od km 314+787 do km 316+267.
Powyższy odcinek chodnika biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 16, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, w powiecie: ełcki, na terenie gminy Kalinowo.
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania chodnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i umową, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2021 | 08:30


» Lokalizacja

Al. Warszawska 89
Olsztyn 10-083
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Al. Warszawska 89
Olsztyn 10-083
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się